กรมธนารักษ์คาดสำรวจราคาที่ดินทั่วปท.เสร็จใน3ด.

กรมธนารักษ์คาดสำรวจราคาที่ดินทั่วปท.เสร็จใน3ด.
นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้สั่งให้สำนักงานธนารักษ์ ในพื้นที่ทั่วประเทศ ทำการสำรวจศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดิน ในทุกจังหวัด เป็นครั้งแรกในรอบ 12 ปี เนื่องจากสภาพแวดล้อม และการขยายตัวของเมืองเปลี่ยนแปลงไปมาก คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกิน 3 เดือน ส่วนการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของรัฐนั้นทาง กรมธนารักษ์ ได้ดำเนินการปรับปรุงราคาประเมินของที่ราชพัสดุให้เป็นปัจจุบัน โดยได้ดำเนินการมาแล้วในหลายจังหวัด ที่ไม่มีผลกระทบจากปัญหาวิกฤติอุทกภัย ที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากที่มีการประกาศใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชีปี พ.ศ. 2555 - 2558 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 กรมธนารักษ์ ได้สั่งการให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ดำเนินการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน โดยคาดว่า จะแล้วเสร็จก่อนสิ้นปีนี้ ทั้งนี้ นายนริศ กล่าวด้วยว่า ที่ราชพัสดุที่ปรากฏเป็นข่าวว่า เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีมูลค่าสูงถึง 3.36 ล้านบาทนั้น ที่ผ่านมา ผู้บริหารกรมธนารักษ์ ก่อนหน้า ได้พยายามบริหารจัดการที่ราชพัสดุโดยยึดหลักประโยชน์สูงสุดของประเทศ มีทั้งรูปแบบของเม็ดเงินในเชิงเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในเชิงสังคมด้วย เช่น นำที่ดินราชพัสดุ ให้ราษฎรเช่าเพื่ออยู่อาศัย และประกอบการเกษตร โดยกำหนดอัตราค่าเช่าในราคาถูก รวมถึงใช้สร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬา ห้องสมุดประชาชน ศูนย์แห่งความสุข เป็นต้น