บางจากเดินเครื่องโรงกลั่นที่ไม่เสียหายพรุ่งนี้

บางจากเดินเครื่องโรงกลั่นที่ไม่เสียหายพรุ่งนี้
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทจะเริ่มเดินเครื่องหน่วยกลั่นน้ำมันที่ไม่ได้ถูกไฟใหม้ ปริมาณการกลั่น 45,000 บาร์เรลต่อวัน ในวันพรุ่งนี้ ส่วนหน่วยกลั่นที่ถูกไฟใหม้จะใช้เวลาซ่อมแซมเสร็จใน 3 เดือน หรือ เสร็จในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทกลับมาสามารถกลั่นได้ที่ 110,000 บาร์เรลต่อวัน และทั้งปีคาดว่าจะกลั่นน้ำมันเฉลี่ยที่ 80,000 บาร์เรลต่อวัน จากเดิมที่คาดว่าจะกลั่นได้ 90,000 บาร์เรลต่อวัน นอกจากนี้ บางจากยังปรับแผนการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปเหลือ 50 ล้านลิตรต่อเดือน จากเดิมที่คาดว่าจะต้องนำเข้าถึง 100 ล้านลิตรต่อเดือน เนื่องจากโรงกลั่นน้ำมันประเทศได้ให้ความช่วยเหลือเพิ่มกำลังการกลั่น ทำให้น้ำมันเข้าสู่ตลาดมากขึ้น