รู้หรือไม่ “ประกันสุขภาพ” กับ “ประกันสังคม” ต่างกันอย่างไร

รู้หรือไม่ “ประกันสุขภาพ” กับ “ประกันสังคม” ต่างกันอย่างไร

รู้หรือไม่ “ประกันสุขภาพ” กับ “ประกันสังคม” ต่างกันอย่างไร
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

ทุกครั้งที่ป่วยและจำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลนั้น เราจะสามารถเลือกใช้สิทธิประกันสังคม หรือสิทธิประกันสุขภาพที่เรามีอยู่ได้เสมอ แต่สงสัยหรือไม่ว่าความแตกต่างของประกันทั้ง 2 ตัวนี้ต่างกันอย่างไร เราไปดูพร้อมๆกันเลย

insurance

โรงพยาบาล

ประกันสุขภาพ: สามารถที่จะเลือกโรงพยาบาลที่จะเข้ารับการรักษาได้

ประกันสังคม: สามารถเลือกโรงพยาบาลที่ระบุไว้ตามสิทธิ์

แพทย์

ประกันสุขภาพ: เลือกแพทย์เฉพาะทางได้

ประกันสังคม: ตามที่ทางโรงพยาบาลจัดให้

เวลา

ประกันสุขภาพ: เข้ารับการรักษาได้ทันที

ประกันสังคม: หากไม่ฉุกเฉินหรือหนักมาก มักให้กลับไปรอดูอาการที่บ้าน

ยา

ประกันสุขภาพ: เลือกใช้ยาที่มีคุณภาพได้

ประกันสังคม: ใช้เฉพาะยาในบัญชี หากใช้ยานอกบัญชีต้องจ่ายเอง

ห้องพักผู้ป่วย

ประกันสุขภาพ: เลือกประเภทห้องพักและอาหารได้

ประกันสังคม: พักห้องรวมตามสิทธิ์ หากต้องการห้องพิเศษต้องจ่ายส่วนเกินเอง

ญาติผู้ป่วย

ประกันสุขภาพ: ญาติสามารถพักผ่อนและอยู่เฝ้าไข้ได้

ประกันสังคม: ไม่มีที่พักผ่อนสำหรับญาติ หากมีก็ค่อนข้างคับแคบ

พยาบาล

ประกันสุขภาพ: สามารถจ้างพิเศษได้

ประกันสังคม: ดูแลตามหน้าที่

กรณีเสียชีวิต

ประกันสุขภาพ: ได้รับตามทุนประกันหลัก และหรือประกันสุขภาพ (ถ้ามี)

ประกันสังคม: ได้รับเงินจำนวน 40,000 บาท

ประกันเปรียบเสมือนรั้วของบ้าน หากมีประกันทั้ง 2 ตัว ก็เหมือนมีรั้ว 2 ชั้น ย่อมปลอดภัยกว่าบ้านที่ไม่มีรั้วหรือมีแค่รั้วชั้นเดียวนะ

อัลบั้มภาพ 1 ภาพ

อัลบั้มภาพ 1 ภาพ ของ รู้หรือไม่ “ประกันสุขภาพ” กับ “ประกันสังคม” ต่างกันอย่างไร