พลังงานเตรียมปรับปรุงบัตรเครดิตทั้งระบบ

พลังงานเตรียมปรับปรุงบัตรเครดิตทั้งระบบ
นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน จะมีการปรับปรุงบัตรเครดิตใหม่ทั้งระบบ ซึ่งคาดว่าจะเสร็จทันในเดือน ส.ค.นี้ โดยสถาบันการเงินของรัฐจะเข้ามาดูแลเรื่องบัตรเครดิตแทน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และจะขยายกลุ่มผู้ใช้บัตรให้ครอบคลุมรถสาธารณะ รถแท็กซี่ รถตุ๊กตุ๊ก รถโดยสาร และรถจักรยานยนต์ โดยจะดูประวัติของผู้ใช้บัตรด้วย และหากมีประวัติดี จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม อาทิ นำไปกู้ซื้อที่อยู่อาศัย หรือ ซื้อสินค้าประเภทต่างๆ ทั้งนี้ ในส่วนของบัตรเครดิตพลังงานเดิม ที่ได้อนุมัติให้กับกลุ่มรถแท็กซี่ มีประมาณ 30,000 ใบ แต่มารับจริง ประมาณ 20,000 ใบ โดยมีวงเงินในบัตร 3,000 บาทต่อเดือน