ทางหลวงเดินหน้าสร้างมอเตอร์เวย์

ทางหลวงเดินหน้าสร้างมอเตอร์เวย์
นายวันชัย ภาคลักษณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผย ภายหลังการประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง(มอเตอร์เวย์) สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา และ บางใหญ่-กาญจนบุรี ว่า โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ระยะทาง 196 ก.ม. มูลค่าเงินลงทุน 68,780 ล้านบาท ได้ผ่านขั้นตอนกระบวนการต่างๆ หมดแล้ว และโครงการทางทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมือง สายบางใหญ่-นครปฐม-กาญจนบุรี ระยะทาง 96 ก.ม. มูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 45,506 ล้านบาท ที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินของคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น คาดว่าจะสามารถเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้ภายในเดือน ส.ค.นี้ ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนเพื่อสร้างอนาคตให้กับประเทศ โดยให้เอกชนหรือ ผู้รับจ้างเป็นการลงทุนดำเนินการสร้างไปก่อน เมื่อแล้วเสร็จจะใช้คืนตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ร่วมกันและคาดว่าจะสามารถเปิดประกวดราคาได้ในปีนี้ด้วย