พณ.เผยลงทุนก่อสร้างในญี่ปุ่นยังไปได้ดี

พณ.เผยลงทุนก่อสร้างในญี่ปุ่นยังไปได้ดี
นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฟุกุโอกะ มีรายงานว่า ในปี 2556 ภาวะการค้าวัสดุก่อสร้างในประเทศญี่ปุ่น จะเพิ่มสูงขึ้น จากการก่อสร้างบ้านพักอาศัยใหม่ ที่มีจำนวน 916,000 หลัง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับปี 2555 จากความต้องการในการฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติจึงถือเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทย ในการเข้าไปลงทุนในการก่อสร้าง แต่อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กระแสความต้องการ ในการใช้วัสดุก่อสร้างของผู้ประกอบการ และผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่น ยังให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน ซึ่งเป็นช่วงที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูง สินค้าที่ช่วยประหยัดพลังงาน จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษ