คนจนเฮ! “คลัง-กสทช” จัดแพ็กเกจเน็ตให้ผู้ถือ “บัตรคนจน” ฟรี

คนจนเฮ! “คลัง-กสทช” จัดแพ็กเกจเน็ตให้ผู้ถือ “บัตรคนจน” ฟรี

คนจนเฮ! “คลัง-กสทช” จัดแพ็กเกจเน็ตให้ผู้ถือ “บัตรคนจน” ฟรี
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการของโครงการอินเตอร์เน็ตผู้มีรายได้น้อย ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 โดยให้กระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ร่วมกันตรวจสอบสิทธิ และประสานผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อกำหนดชุดพื้นฐาน (แพ็กเกจ) การให้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้มีรายได้น้อย และพัฒนาระบบสำหรับการจัดส่งข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ได้รับสิทธิฯ และกสทช. จะเป็นผู้พิจารณาค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

สำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบออกแบบข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ ข้อมูลส่งเสริมการพัฒนาตนเองของผู้มีรายได้น้อย และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพตามแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรกร เป็นต้น และจัดทำข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละรายจัดส่งข้อมูลให้แก่ผู้ได้รับสิทธิฯ ต่อไป โดยข้อมูลที่จะจัดส่งให้กับผู้มีรายได้น้อยจะเป็นข้อมูลรายบุคคล หรือรายกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดทำเป็นชุดข้อมูล ทั้งส่วนของข้อมูลภาครัฐ อาทิ สภาพอากาศ ราคาสินค้าเกษตร เป็นต้น

>> เว็บตรวจผลลงทะเบียนบัตรคนจน 3 เว็บ แค่พิมพ์เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook