รมว.อุตฯแนะSMEไม้เร่งวางแผนเชิงรุก

รมว.อุตฯแนะSMEไม้เร่งวางแผนเชิงรุก
ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  กล่าวในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "AEC Digest : ย่อยเรื่องยากให้ง่าย ทำเรื่องลึกให้ตื้น" ให้อุตสาหกรรมไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และเครื่องเรือน ตื่นตัวก่อนตกขบวน ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมจะเร่งผลักดันให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือนทั้งระบบ  โดยผู้ประกอบการจะต้องเร่งปรับตัวให้ทันกับการแข่งขัน  ถึงแม้ว่ายอดการส่งออกจะเพิ่มขึ้น แต่ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ซึ่งยังไม่ครอบคลุมทั้งระบบ โดยไทยจะต้องหันมาเจาะตลาดอาเซียนให้มากขึ้น จากเดิมที่มุ่งทางตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ยุโรป เป็นหลัก ซึ่งมีความเสี่ยงเพราะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและยุโรป ยังคงชะลอตัว แต่อาเซียนยังมีแนวโน้มเศรษฐกิจเติบโตเฉลี่ยปีละร้อยละ 5 จึงเป็นโอกาส ดังนั้นผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SME ต้องเร่งวางแผนเชิงรุกให้ทันต่อการเปิดเสรีอาเซียน ในปี 2558 ซึ่งอาเซียนเป็นโอกาสทางด้านต้นทุนแรงงานและวัตถุดิบ  ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภันณฑ์ เพื่อขยายตลาดสู่ต่างประเทศและสามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซียน ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ค้าและผู้ผลิตไม้กวาด 1 หมื่นราย มีแรงงานทั้งระบบ 8 แสนคน และสร้างมูลค่าการส่งออกถึง 1 แสนล้านบาท