มารู้จัก “HENRY” กลุ่มคนที่ใช้เงินอย่างรู้คุณค่า

มารู้จัก “HENRY” กลุ่มคนที่ใช้เงินอย่างรู้คุณค่า

มารู้จัก “HENRY” กลุ่มคนที่ใช้เงินอย่างรู้คุณค่า
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีกลุ่มผู้บริโภคที่น่าสนใจเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะกลุ่ม HENRY หรือ High Earner Not Rich Yet ซึ่งคนกลุ่มนี้มีกำลังซื้อสูงมาก และมีแนวคิดในการใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่า หากเปรียบเทียบกับคนเจน Y แม้ว่าช่วงอายุจะอยู่ระหว่าง 25-35 ปี แต่เรื่องเงินเดือน การใช้จ่าย รวมถึงแนวคิดนั้นแตกต่างกันอย่างชัดเจน

เจน Y มีฐานเงินเดือนเฉลี่ย 5 หมื่นบาท มีกำลังซื้อสูง ใช้เงินเก่ง ชอบความสะดวกรวดเร็ว มีความสนใจเรื่องของแบรนด์เนมพอสมควร

ในขณะที่กลุ่ม HENRY มีฐานเงินเดือนสูงกว่า 5 หมื่นบาท มีกำลังการซื้อสูง ใช่เงินอย่างรู้คุณค่าเพราะหาเงินมาด้วยตนเอง ไลฟ์สไตล์ของคนกลุ่มนี้จะใช้จ่ายโดยดูจากประสบการณ์และความคุ้มค่าที่จะได้รับมากกว่า หรือ Value Experience เช่น ที่มาของการผลิตกระเป๋า ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนที่อื่น เป็นต้น ส่วนเรื่องหนี้นั้นขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของแต่ละคนมากกว่า

นอกจากนี้ กลุ่ม HENRY ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับ Sharing Economy มากกว่า ซึ่งเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มนี้จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับการมีรถไว้ใช้เองน้อยลง ที่สำคัญกลุ่มนี้ยังคงกระจุกอยู่ในเมืองเป็นหลัก หรือตามหัวเมืองใหญ่ๆด้วย

อย่างไรก็ตามกลุ่ม HENRY เป็นกลุ่มที่ผู้เล่นอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่เริ่มศึกษาเพื่อเจาะตลาดกลุ่มดังกล่าวมากขึ้น ซึ่งทางแสนสิริเองก็มีโครงการ “XT Condominium by Sansiri” ที่เน้นเรื่อง Sharing Economy ด้วยรองรับลูกค้ากลุ่มนี้ด้วยเช่นกัน ปัจจุบันมีที่พญาไท เอกมัย และห้วยขวาง ซึ่งมูลค่าของโครงการทั้ง 3 แห่งนี้อยู่ที่ 24,000 ล้านบาท โดยตั้งเป้าว่าจะขายได้ประมาณ 11,000 ล้านบาท