คค.เดินหน้าใช้ตั๋วร่วมเริ่มจากรถไฟฟ้าสีม่วง

คค.เดินหน้าใช้ตั๋วร่วมเริ่มจากรถไฟฟ้าสีม่วง
นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผย ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ว่า ระบบตั๋วร่วม ใช้ระยะเวลาในการศึกษาระบบมาตรฐานกลาง ประมาณ 6 เดือน และหลังจากนั้นจะเริ่มดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้กับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ที่จะเปิดให้บริการในปี 2558 เป็นเส้นทางแรก ส่วนในโครงการรถไฟฟ้าที่เหลือจากทั้งหมด 10 สาย นั้น ก็จะเริ่มทยอยเข้าสู่ระบบตั๋วร่วม รวมทั้งระบบขนส่งมวลชนต่างๆ นอกเหนือจากรถไฟฟ้า อาทิ รถเมล์ รถทัวร์ เรือ ก็จะเริ่มทยอยเข้าสู่ระบบด้วยเช่นเดียวกัน"นโยบายชัดเจน รัฐศาสตร์ก็ได้มาสมัครดูแลเอง ก็คือทุกหน่วยของกระทรวง จะต้องใช้ระบบตั๋วร่วมเดียวกัน"นอกจากนี้ นายศิลปชัย กล่าวด้วยอีกว่า ทางกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ทาง นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการหารือกับกระทรวงการคลัง ในกระบวนการจัดเก็บเงินข้ามระบบเพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการว่า ควรเป็นไปในทิศทางใด