ส.อ.ท.เผยส่งออกสิ่งทอ-นุ่งห่มปีนี้ติดลบ15%

ส.อ.ท.เผยส่งออกสิ่งทอ-นุ่งห่มปีนี้ติดลบ15%
นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวในการสัมมนาเรื่อง "วิกฤติเศรษฐกิจยุโรปและจีน ผลกระทบเศรษฐกิจโลกต่อการส่งออกไทย" ว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มปีนี้ อาจติดลบถึงร้อยละ 15 หลังยอดคำสั่งซื้อจากยุโรปลดลง  เพราะราคาสินค้าของไทยมีต้นทุนสูง  โดยเฉพาะต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการปรับขึ้นค่าแรง  300 บาทต่อวัน  ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัว  โดยมีการย้ายฐานการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ กัมพูชา ลาว และ พม่า ที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากยุโรปและสหรัฐอเมริกาเต็มที่ โดยมีจำนวน 15 ราย เป็นรายใหญ่ 10 ราย และรายเล็ก 5 ราย ซึ่งบริษัทรับจ้างผลิตเสื้อผ้ากีฬาให้กับแบรนด์ต่างๆ อาทิ ไนกี้ และ อาดิดาส  โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างโรงงาน คาดว่าการผลิตเต็มรูปแบบในกลางปีหน้า ส่วนการปรับขึ้นค่าแรง 300 บาท  ทั่วประเทศ ในปีหน้านั้น มองว่าจะยิ่งกระตุ้นให้ผู้ประกอบการปิดตัวลง โดยเฉพาะในต่างจังหวัด  ที่จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากโลจิสติกส์ และศักยภาพแรงงานที่ยังด้อยกว่าในกรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้ต้องการเสนอให้รัฐบาลยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้กับผู้ประกอบการที่ออกไปลงทุนในต่างประเทศ เพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจ