ส.อ.ท. คาด ส่งออกยางปีนี้โต 10%

ส.อ.ท. คาด ส่งออกยางปีนี้โต 10%
นายเอกชัย ลิมปิโชติพงษ์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. กล่าวว่า วิกฤติยุโรปรอบนี้ เชื่อว่าจะกระทบต่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางในระยะสั้น ทำให้ปริมาณการสั่งซื้อช่วง 1 - 2 เดือน ก่อนหน้านี้ลดลงประมาณร้อยละ 10 - 15 แต่มองว่าทั้งปีการส่งออกจะยังขยายตัวใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาที่ร้อยละ 10 เนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์ยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ยังไม่ลดลง และยังเป็นสินค้าที่สำคัญต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามยอมรับว่า ราคายางเริ่มปรับลดลงตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับลดลง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงจากปัญหาวิกฤติยุโรป