เอ็กซิมแบงก์กังวล USAใช้QE3เงินล้นเอเชียกระทบส่งออก

เอ็กซิมแบงก์กังวล USAใช้QE3เงินล้นเอเชียกระทบส่งออก
นายสมพร จิตเป็นธม รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ เอ็กซิมแบงก์ กล่าวในการเสวนาทางรอดส่งออกไทยภายใต้วิกฤติ EU ว่า ผลกระทบที่เกิดจากวิกฤติหนี้ EU เป็นผลกระทบที่จะยืดเยื้อยาวนาน  และจะส่งผลต่อการส่งออกไทย  ทั้งทางตรงและทางอ้อม  เนื่องจากตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และ อาเซียน ซึ่งเป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทย  มีการส่งออกไปยัง EU ด้วย  และหากสหรัฐแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยการออกมาตรการ  QE3 จะทำให้เงินล้นเข้ามาในเอเชีย  รวมทั้งประเทศไทย  ซึ่งจะทำให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น การส่งออกจะยิ่งแข่งขันได้ลำบากมากขึ้น นอกจากนี้ยังต้องจับตา ฮ่องกง และ สิงคโปร์ เพราะเป็น 2 ประเทศ ที่พึ่งพาตลาดใน EU เป็นจำนวนมาก หากได้รับผลกระทบจะส่งผลโดยตรงต่อเอเชีย  นอกจากนี้ นายสมพร ยังกล่าวด้วยว่า  สินค้าไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ EU สูงสุด คือ สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า รองลงมาเป็น  อัญมณี และเครื่องประดับ อิเล็กทรอนิกส์  ยางพารา และ สิ่งทอ ตามลำดับ