การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษร่วมพิธีฮัจญ์

การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษร่วมพิธีฮัจญ์
นายดุลยพงศ์ สุขานุศาสน์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพันธมิตรและพัฒนาธุรกิจการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 17 ก.ย. - 15 พ.ย. 2555 ทางบริษัทได้จัดเที่ยวบินพิเศษฮัจญ์ ตามมติของทางคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ให้เป็นผู้ดำเนินการในการจัดกิจกรรมเที่ยวบินพิเศษรองรับในการเดินทางแก่ผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมทางภาคใต้ เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ก็ยังคงมุ่งเน้นถึงความสะดวก ความปลอดภัยและตรงเวลา โดยมีเที่ยวบินพิเศษรองรับ ที่มีทั้ง เที่ยวไปและกลับ จำนวน 42 เที่ยวบิน ด้วยเครื่องบินแบบ แอร์บัส A330-300 ความจุ 295 ที่นั่ง สามารถรองรับผุ้แสวงบุญได้กว่า 6,000 คน อีกทั้ง บริษัทยังได้จัดเที่ยวบินพิเศษ ให้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ วันละ 2 เที่ยวบิน รวมจำนวน 19 เที่ยวบิน ท่าอากาศยานภูเก็ตจำนวน 1 เที่ยวบิน และท่าอากาศยานกระบี่ จำนวน 1 เที่ยวบิน เพื่อทำการบินไปลงยังท่าอากาศยานเจดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยเที่ยวบินแรก จะออกเดินทางจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ ในวันที่ 17 ก.ย. 2555 นี้