ปตท.ชี้ตลาดกลางอ้างอิงเอทานอลหนุนการใช้

ปตท.ชี้ตลาดกลางอ้างอิงเอทานอลหนุนการใช้
นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การใช้เอทานอลของประเทศ ยังมีน้อย จากปัจจุบัน มีโรงงานผลิตเอทานอล 19 แห่ง แต่เดินเครื่องการผลิต ได้เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น ซึ่งยังมีปัญหาการผลิตและความต้องการใช้ที่ไม่สอดคล้องกัน เพราะว่าประชาชนไม่หันมาใช้แก๊สโซฮอล์ ขณะที่ผู้ผลิตยังไม่มั่นใจในวัตถุดิบ ดังนั้น หากมีกลไกราคาเอทา นอล ที่เหมาะสม จะช่วยส่งเสริมการใช้เอทานอล และการผลิตให้ยั่งยืนได้ โดยมองว่าควรมีการผลักดันให้เกิดตลาดกลางราคาเอทานอล เพื่อใช้กำหนดราคาอ้างอิงในการซื้อขาย ก่อนจะมีการนำเอทานอล เข้าไปซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย หรือ AFET ส่วนในการยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซินออกเทน 91 ในเดือน ต.ค.นี้ ปตท. มองว่า รัฐบาลควรประกาศยกเลิกตามแผนในวันที่ 1 แต่ก็ควรเป็นการทยอยปรับลดการจำหน่ายลง เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ใช้รถเบนซิน มีเวลาปรับตัว เพราะหากยกเลิก ในทันที ปตท. ไม่สามารถเตรียมการได้ทัน