บัณฑิตชี้ศก.โลกยังเสี่ยงจี้รัฐบาลออกมาตรการรักษาGDP

บัณฑิตชี้ศก.โลกยังเสี่ยงจี้รัฐบาลออกมาตรการรักษาGDP
นายบัณฑิต นิจถาวร ประธานกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีหลัง ประเทศไทยต้องระมัดระวังปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งไม่เฉพาะในสหภาพยุโรป แต่จะมีแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศจีน อินเดีย และสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยที่พึ่งพาการส่งออกเป็นอย่างมาก โดยรัฐบาลจะต้องมีการกำหนดนโยบายในการดูแลให้เท่าทันเพื่อรักษาระดับการเจริญเติบโตเอาไว้ ซึ่งอัตราเงินเฟ้อที่ขยายตัวไม่มากในขณะนี้ เป็นโอกาสให้รัฐบาล ใช้นโยบายการเงินที่ยืดหยุ่นได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังต้องมีการจับตาปัจจัยทางการเมือง และการป้องกันน้ำท่วม เพื่อรักษากำลังการผลิตของภาคเอกชนไว้ ทำให้เศรษฐกิจของประเทศ ยังคงขยายตัวได้ในช่วงครึ่งปีหลังขณะที่เศรษฐกิจของประเทศไทย ในช่วงครึ่งปีหลัง เชื่อว่าจะยังคงสามารถขยายตัวได้แต่จะอยู่ในระดับต่ำกว่าในช่วงครึ่งปีแรก ซึ่งมีอัตราการขยายตัวที่ดีจากการบริโภคภาคเอกชนและภาคประชาชน รวมทั้งกำลังการผลิตที่มีการเร่งการผลิตอย่างเต็มที่ หลังจากประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงปลายปีที่ผ่านมาในขณะที่ทิศทางดอกเบี้ยไทย เชื่อว่าการตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ 3 ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. โดยให้เหตุผลว่า GDP ของประเทศ กำลังเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลก และอัตราเงินเฟ้อไม่น่ากังวลนั้น โอกาสที่ กนง. จะใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายจะมีมากขึ้น