บางจากเล็งจ้างตปท.เสริมความปลอดภัยโรงกลั่น

บางจากเล็งจ้างตปท.เสริมความปลอดภัยโรงกลั่น
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บางจาก เตรียมว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย เข้ามาให้คำปรึกษา การดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัย ให้กับโรงกลั่นบางจาก เพื่อเสริมความมั่นใจให้กับประชาชนและนักลงทุนให้มากขึ้น ซึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัย จะต้องมีประสิทธิภาพสูงสุด 100 % โดยหลังจากซ่อมแซมโรงกลั่นที่ได้รับความเสียหายเรียบร้อยแล้ว บางจาก จะเปิดให้ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าไปดูสถานที่จริง เพื่อให้เห็นถึงความโปร่งใสของบริษัท โดยงบประมาณที่จะใช้ในการซ่อมแซม คาดว่าจะไม่เกิน 100 ล้านบาท นอกจากนี้ บางจากอยู่ระหว่างการทำหนังสือไปยังกรุงเทพมหานคร เพื่อขอแบ่งซื้อพื้นที่ จากโรงงานไม้อัด จำนวน 10 ไร่ จาก 50 ไร่ ที่ กทม. ซื้อไป เพื่อนำมาทำเป็นแนวกันชนด้านระหว่างโรงกลั่นกับชุมชน และจากการลงพื้นที่พบว่า ชุมชนเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และไม่ได้อยากให้บางจากย้ายออกจากพื้นที่แต่อย่างใด