อุตฯปลื้มงานOutletเพื่อประชาชนที่โคราช

อุตฯปลื้มงานOutletเพื่อประชาชนที่โคราช
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การจัดงาน Outlet เพื่อประชาชน มหกรรมสินค้าช่วยค่าครองชีพ ที่ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จ ที่มีประชาชนเข้ามาซื้อสินค้าในงาน ถึง 93,000 คน เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60,000 คน ซึ่งผู้ร่วมงานพอใจกับราคาสินค้าและตรงตามความต้องการ โดยการจัดงาน 3 วัน มียอดจำหน่ายสินค้าประมาณ 23 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาหารและเครื่องดื่ม เสื้อผ้าและเครื่องสำอาง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 213 ราย มีร้านค้าร่วมจำหน่าย 330 บูธ ส่งตรงจากโรงงาน อย่างไรก็ตาม กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมจัดงานต่อไป ที่ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 3 - 5 สิงหาคม นี้ และ จ.สงขลา ในช่วงเดือนกันยายน เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง