ททท.ผุดแผนดันรายได้2ล้านล้านภายในปี58

ททท.ผุดแผนดันรายได้2ล้านล้านภายในปี58
นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. เปิดเผยว่า แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการของปีงบประมาณ 2556 เพื่อเป้าหมายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้ได้ 2 ล้านล้านบาท ในปี 2558 จึงมอบหมายให้ทุกสำนักงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศของ ททท. ทำงานเชิงรุก รักษาฐานตลาดเก่า เพิ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ และตลาดใหม่ๆ ตั้งเป้าหมาย เพิ่มรายได้ให้เติบโต 10% ต่อปี จากที่ผ่านมา รายได้เติบโตเฉลี่ย 7-8% ต่อปีโดยปัจจุบันนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทย 45% เป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปใช้จ่ายต่อวันต่อคนเฉลี่ย 4,000 บาท และ 18% เป็นนักท่องเที่ยวตลาดบน ใช้จ่ายต่อวันต่อคน เฉลี่ยมากกว่า 6,000 บาท สร้างรายได้เข้าประเทศปีละกว่า 60,000 เหรียญสหรัฐ ส่วนอีกกว่า 30% เป็นนักท่องเที่ยวระดับกลาง ซึ่ง ปี 2558 ททท. ตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนนักท่องเที่ยวตลาดบนเป็น 25%สำหรับวิกฤติการเงินในประเทศกลุ่ม PIGS คือ โปแลนด์ อิตาลี กรีซ และ สเปน นั้น ทาง ททท. ให้ความสำคัญและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะบริหารความเสี่ยง ด้วยการตั้งไว้ 2 สมมุติฐาน คือ กรณีวิกฤติ ไม่ลุกลามไปประเทศอื่น ททท. ก็จะรักษาฐานตลาดเหล่านี้เอาไว้ และเน้นเจาะกลุ่มที่มีความต้องการเฉพาะ (นิช มาร์เก็ต) มากขึ้นส่วนอีกกรณี คือ หากวิกฤติลุกลามไปประเทศอื่น ก็จะย้ายงบประมาณ และกิจกรรม ไปยังตลาดอื่นที่สดใส มีศักยภาพเติบโต และคุ้มค่าต่อการลงทุนทันที ซึ่งการประชุมแผนครั้งนี้จะหารือและสรุปข้อมูลจัดทำแผนในวันที่ 13 ก.ค. 2555 และแถลงแผนวันที่ 16 ก.ค.นี้