บุญทรงเร่งติดตามEUทบทวนGSPสินค้าไทย

บุญทรงเร่งติดตามEUทบทวนGSPสินค้าไทย
จากกรณีที่สหภาพยุโรป (EU) จะทบทวนการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) กับประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยรอบใหม่ในปีนี้ โดยคาดว่าสินค้าไทย 57 รายการ อาจถูกตัดสิทธิ GSP นั้น นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า  ได้มอบหมายให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เร่งติดตามการทบทวนการขยายเวลาการให้สิทธิ GSP ของ EU อย่างใกล้ชิด ว่าจะมีสินค้ารายการใดบ้างที่ถูกยกเลิก หลังมีแนวโน้มถูกตัดสิทธิ GSP ในสินค้าหลายรายการในปี 2556 และหารือกับผู้ประกอบการรายการสินค้านั้นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและหาตลาดใหม่เสริม โดยยืนยันว่าการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน  ไม่ได้มีผลทำให้รายได้ต่อหัวของประชากรไทยเพิ่มมากกว่าเกณฑ์ที่ EU กำหนด ในการให้สิทธิ GSP แต่อย่างใด