ชัชชาติชี้ขนส่งสินค้าข้ามแดนรุ่งหลังเปิดAEC

ชัชชาติชี้ขนส่งสินค้าข้ามแดนรุ่งหลังเปิดAEC
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า การจัดสัมมนา เตรียมความพร้อมผู้บริหาร ด้านการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกรมการขนส่งทางบก เป็นการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ แต่ทั้งนี้ทางผู้บริหารก็ต้องมีความรู้เข้าใจที่ถูกต้องด้วย และส่วนตัวคิดว่าทางผู้ประกอบการควรมีการปรับปรุงคุณภาพ  การให้บริการ และมาตรฐาน ควบคู่ไปด้วยกัน  ซึ่งต่อไปในอนาคตการขนส่งสินค้าข้ามแดน จะมีบทบาทมากขึ้นด้วย  อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวเสริมว่า  นอกจากนี้ ยังให้นโยบายกับกรมการขนส่งทางบก 2  เรื่อง คือ 1.โครงการขันน็อต 100 ปีกระทรวงคมนาคม ในส่วนของการเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในแต่ละพื้นที่ และเรื่องการลงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด