ธปท.เผยศก.ไทยแกร่งหลังรัฐเทงบฟื้นน้ำท่วม

ธปท.เผยศก.ไทยแกร่งหลังรัฐเทงบฟื้นน้ำท่วม
นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยในขณะนี้ ยังคงมีความแข็งแกร่ง เนื่องจากได้รับเม็ดเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงหลังอุทกภัย โดยฟื้นตัวเกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้ ทั้งภาคการผลิต และการบริโภคภายในประเทศ แม้การส่งออกอาจจะยังได้รับความเสี่ยงจากวิกฤติในเศรษฐกิจยุโรป แต่เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมมากนัก ส่วนในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงทางธนาคารแห่งประเทศไทยนั้น ขณะนี้ได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยภายนอก อย่างวิกฤติเศรษฐกิจโลก ว่าจะมีผลต่อภาคการส่งออกของประเทศไทยมากน้อยเพียงใด ฐานะทางการเงินและทางการคลังมีความเหมาะสมอยู่หรือไม่ และสถานการณ์ทางการเมืองจะมีผลกระทบต่อการบริหารนโยบายการเงินของทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่ เพราะทุกวันนี้ ไม่สามารถบริหารความเสี่ยงทุกๆ ด้านอย่างแม่นยำ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกในขณะนี้มีความผันผวนมาก จึงต้องติดตามสถานการณ์ทุกอย่าง อย่างใกล้ชิด