ชัชชาติถกความพร้อมขนส่งรถบรรทุกรับAEC

ชัชชาติถกความพร้อมขนส่งรถบรรทุกรับAEC
ในเช้าวันนี้ เวลา 09.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม จะเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้บริหารด้านการขนส่งด้วยรถบรรทุก เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของกรมการขนส่งทางบก โดยมี นายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ให้การต้อนรับ และภายในงานจะมีการเสวนาเรื่อง แนวทางการเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทิศทางการค้าและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน แนวทางการเตรียมความพร้อมของกรมการขนส่งทางบก เพื่อรองรับการเปิด AEC แนวคิดของภาคเอกชนในการพัฒนาระบบการขนส่ง เพื่อรองรับการเปิด AEC การทบทวนข้อกำหนด และสถานะปัจจุบันของระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก และสถานะปัจจุบันการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก ที่โรงแรม มิราเคิล แกรนด์