“มาม่า” ทุ่ม 9 พันล้านบาท ถือหุ้นใหญ่ใน “ฟาร์มเฮ้าส์”

“มาม่า” ทุ่ม 9 พันล้านบาท ถือหุ้นใหญ่ใน “ฟาร์มเฮ้าส์”

“มาม่า” ทุ่ม 9 พันล้านบาท ถือหุ้นใหญ่ใน “ฟาร์มเฮ้าส์”
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TFMAMA ผู้ผลิตและจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แบรนด์ “มาม่า” แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ PB ผู้ผลิตและจำหน่ายขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ โดยสมัครใจ ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 61.16 บาท จำนวนไม่เกิน 148,487,200 หุ้น รวมมูลค่าไม่เกิน 9,082 ล้านบาท

ปัจจุบัน TFMAMA ถือหุ้นใน PB อยู่แล้วจำนวน 211,062,800 หุ้น หรือ 46.90% ดังนั้น จำนวนหุ้นสูงสุดที่บริษัทจะซื้อในครั้งนี้จะมีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 238,937,200 หุ้น หรือ 53.10%

อย่างไรก็ตาม บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI ซึ่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PB ว่า SPI ไม่ประสงค์ที่จะขายและตกลงที่จะไม่ขายหุ้นที่ตนถืออยู่ในจำนวน 90,450,000 หุ้น ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ พร้อมดำเนินการมิให้มีการซื้อขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นดังกล่าวตลอดระยะเวลารับซื้อ

ดังนั้น จำนวนหุ้นที่ TFMAMA จะต้องรับซื้อจากผู้ถือหุ้นรายอื่นทั้งหมดจะมีจำนวนไม่เกิน 148,487,200 หุ้น หรือ 33% คิดเป็นมูลค่ารวม 9,082 ล้านบาท

ทั้งนี้ บอร์ด บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้อนุมัติการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนระยะสั้น ภายในวงเงินกู้ยืนไม่เกิน 4,500 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในครั้งนี้