คค.ชงข้อมูลรถไฟเร็วสูงจากจีน ให้ นายกฯ

คค.ชงข้อมูลรถไฟเร็วสูงจากจีน ให้ นายกฯ
นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า การประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง ครั้งที่ 5/2555 ที่มี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมนั้น ทางกระทรวงคมนาคม จะนำรายงานข้อมูลที่ได้จากการไปศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่องรถไฟความเร็วสูงให้ นายกรัฐมนตรี รับทราบ อีกทั้งจะไม่มีการนำเรื่องที่ กรุงเทพมหานคร ลงนามต่อสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ระหว่างบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS และ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการดำเนินการโดยมิชอบนั้น หารือในที่ประชุม