สร้อยทิพย์ เริ่มงานพรุ่งนี้ถกปราบทุจริต

สร้อยทิพย์ เริ่มงานพรุ่งนี้ถกปราบทุจริต
นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จะเดินทางเข้าทำงานที่ กระทรวงคมนาคม ในเวลา 06.30 น. โดยภารกิจแรก เป็นเรื่องของการประชุมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่ นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ ปลัดกระทรวงคมนาคม มอบหมาย และในช่วงเวลา 13.00 น. จะเข้าพบกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม เพื่อรายงานตัว และรับมอบงานจากปลัดกระทรวงคมนาคม อย่างไรก็ตาม นายสร้อยทิพย์ กล่าวด้วยว่า ไม่รู้สึกกดดันในการเข้ามาทำงานตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคม เพราะก่อนหน้านี้เคยทำงานที่กระทรวงคมนาคม มาประมาณ 13 ปี และถือว่าเป็นการกลับบ้าน