ร.ฟ.ท.เดินหน้าจ้างที่ปรึกษาบริหารจตุจักร

ร.ฟ.ท.เดินหน้าจ้างที่ปรึกษาบริหารจตุจักร
นายไพศาล ทรัพย์รุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายทรัพย์สินการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทลูก เพื่อบริหารสวนจตุจักร แทนการรถไฟฯ ว่า ทางการรถไฟฯ ได้ส่งหนังสือไปยังศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่การรถไฟฯ จะจ้างมาเป็นที่ปรึกษาการจัดตั้งบริษัทลูก ซึ่งในวันที่ 11 กรกฎาคมนี้ ได้เชิญศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ พูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ และนำข้อมูลที่ได้ไปหารือกับคณะกรรมการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา โดยมีตนเป็นประธาน อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพย์สิน กล่าวด้วยว่า เมื่อการรถไฟฯ ได้บริษัทที่ปรึกษาแล้ว ทางบริษัทที่ปรึกษาจะศึกษาข้อมูล วางแผงเศรษฐกิจการตลาด ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ของสวนจตุจักร ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 6 เดือน จากนั้นจึงจะเข้าสู่ขึ้นตอนต่อไปได้