ตลาดนัดกองทุนรวมวันสุดท้ายคึก กว่า1พันกองทุนล่อใจ

ตลาดนัดกองทุนรวมวันสุดท้ายคึก กว่า1พันกองทุนล่อใจ
บรรยากาศการจัดงานตลาดนัดกองทุนรวมวันสุดท้าย ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ วันนี้ยังคงมีประชาชนที่สนใจการลงทุนเข้าร่วมงานกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ 18 บริษัท จัดการกองทุนรวม ร่วมกันจัดขึ้นภายใต้แนวคิดย้ายเงินฝากเป็นกองทุนรวม เพื่อเป็นการกระจายการลงทุนของประชาชน นอกเหนือจากเงินฝากธนาคาร เป็นทางเลือกในการออมเงินที่มีผลตอบแทนสูงขึ้น ซึ่งแต่ละบริษัทมีกองทุนที่นำมาเสนอภายในงานกว่า 1,100 กองทุน เพื่อให้ประชาชนได้เลือก