อย่าทิ้ง! ใบเสร็จโฮมสเตย์ เอาไป "ลดภาษี" ได้

อย่าทิ้ง! ใบเสร็จโฮมสเตย์ เอาไป "ลดภาษี" ได้
Smart SME

สนับสนุนเนื้อหา

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการภาษีสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรองและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง จากเดิมกำหนดให้นำค่าที่พักโรงแรม โฮมเสตย์ ที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อใช้หักลดหย่อนภาษี  จึงขยายไปถึงสถานที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมตามแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง หรือมีขนาดห้องพักขนาด 4 ห้อง ห้อนนอนพักนอนรวมกันไม่ 20 คน ทำให้ห้องพักขนาดเล็กของผู้ประกอบการ ชาวบ้านทั่วไป ที่ไม่จำเป็นต้องมีใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่ม เพียงใช้ใบเสร็จทั่วไป สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีตามมาตรการของรัฐได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อรายในปีนี้ แม้รัฐบาลจะสูญเสียรายได้ 50 ล้านบาท แต่เป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองให้เติบโตมากขึ้น

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงลักษณะอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมของกระทรวงมหาดไทย จากเดิมกำหนดเวลาการปรับปรุงอาคารสถานที่รองรับการท่องเที่ยว 2 ปี เริ่มตั้งแต่ 17 สิงหาคม 2559 - 18 สิงหาคม 2561 ขยายออกเป็นเวลา 5 ปี ให้ปรับปรุงถึง 18 สิงหาคม 2564 ทำให้โฮมเสตย์ ที่พัก ได้รับแรงอานิสงฆ์ดังกล่าว จากเดิมกำหนดให้อาคารที่พัก 3 ชั้นขึ้นไปต้องใช้วัสดุทนไฟป้องกันปัญหาอัคคีภัย เปลี่ยนเป็นอาคาร 4 ชั้นขึ้นไป เนื่องจากยังมีอาคารเก่าโบราณจำนวนมากเหมาะแก่การปรับปรุง ส่วนอาคารสูง 3 ชั้น เน้นเพิ่มอุปกรณ์ป้องอัคคีภัย สัญญาณเตือนภัย ระบบส่องสว่าง ถังดับเพลิงมือถือทุกระยะ 30 เมตร เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเมืองรอง

>> มติคณะรัฐมนตรี 'เที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด' ลดหย่อนภาษี 15,000 บาท

 

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!