ทองลง100บ.รูปพรรณขายออก 24,250บาท

ทองลง100บ.รูปพรรณขายออก 24,250บาท
สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง   ประจำวันเสาร์ที่  7   กรกฎาคม  2555 เมื่อเวลา 09:32 น. เป็นดังนี้  ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 23,407.04 บาท ขายออกบาทละ 24,250 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 23,750 บาท ขายออกบาทละ 23,850   บาท