รองปลัดคค.คนใหม่เข้าทำงานวันแรกจันทร์นี้

รองปลัดคค.คนใหม่เข้าทำงานวันแรกจันทร์นี้
นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ คณะรัฐมนตรี มีมติ อนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคม ส่วนตัวไม่รู้สึกกังวลงานที่ สนข. เนื่องจาก ดร.จุฬา สุขมานพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน เป็น ผอ.สนข. นั้น เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และเคยทำงานใน สนข. มาก่อน จึงไม่มีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วง ส่วนโครงการแรกที่จะดำเนินการในตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคมนั้น จะต้องรอรายงานตัวกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม นี้ก่อน แต่โดยส่วนตัวได้มีโครการในใจแล้ว อีกทั้งจะเข้ามาทำงานอยู่ที่กระทรวงคมนาคม ในวันจันทร์นี้ด้วย