พลังงานเก็บข้อมูลก่อนสรุปขึ้นNGVหรือไม่

พลังงานเก็บข้อมูลก่อนสรุปขึ้นNGVหรือไม่
นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงานติดตามการปรับโครงสร้างราคาก๊าซ NGV ว่า ได้สั่งการให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ไปคำนวณราคาผ่านท่อก๊าซ NGV ให้แล้วเสร็จก่อน 16 สิงหาคมนี้ ซึ่งจะเป็นกำหนดครบรอบการตรึงราคา NGV เพื่อที่จะนำมาคำนวณราคา NGV ว่า จะต้องมีการปรับขึ้นหรือไม่ ขณะเดียวกัน ที่ประชุมในวันนี้ ได้เห็นชอบให้นำราคาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) มาคำนวณในราคา NGV ได้ ด้าน นายยู เจียรยืนยงพงศ์ ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ภาคเอกชนเชื่อว่า ราคา NGV จะไม่สามารถปรับขึ้นได้ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้ เพราะผู้ประกอบการต้องการให้มีการตั้งปั๊ม NGV เพื่อจำหน่ายให้กับกลุ่มรถบรรทุกเท่านั้น ซึ่งจะไม่มีการเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ลงไปใน NGV เพราะจะช่วยลดต้นทุนการใช้ NGV ลงได้ร้อยละ 15