ขาเที่ยวเฮ! “การบินพลเรือนระหว่างประเทศ” หั่นตั๋วโลว์คอสต์ลง 27%

ขาเที่ยวเฮ! “การบินพลเรือนระหว่างประเทศ” หั่นตั๋วโลว์คอสต์ลง 27%
Thai Quote

สนับสนุนเนื้อหา

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. ระบุว่า  ขณะนี้ได้สรุปกรอบเพดานค่าโดยสารสายการบินในอัตราใหม่แล้ว โดยจะต้องเก็บไม่เกิน 9.40 บาทต่อกิโลเมตร  ลดลงจากเดิมที่เคยกำหนดไว้ไม่เกิน 13 บาท ต่อกิโลเมตร  หรือลดลง 27% หลังจากนี้จะนำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน พิจารณาอีกครั้งในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 หากที่ประชุมเห็นชอบจะสามารถออกเป็นประกาศกระทรวงคมนาคม และมีผลบังคับใช้ต่อไปภายในเดือน กันยายน 2561

สำหรับกรอบเพดานใหม่นี้จะใช้กับสายการบินต้นทุนต่ำ หรือโลว์คอสต์ เท่านั้น  ส่วนสายการบินที่ให้บริการเต็ม รูปแบบ หรือฟูลเซอร์วิส  ยังคงใช้กรอบเพดานเดิมค่าโดยสารสูงสุดต้องไม่เกิน 13 บาทต่อกิโลเมตร

ที่ผ่านมาได้หารือถึงนิยามของคำว่า “สายการบินต้นทุนต่ำ”  และสายการบินแบบ “ฟูลเซอร์วิส”  ซึ่งสายการบินได้ขอให้กำหนดให้ชัดเจนว่าต้องมีบริการแบบใดบ้าง จึงจะใช้เพดานราคา 13 บาทต่อกิโลเมตรได้  โดย กพท. ได้ชี้แจงว่าสายการบินฟูลเซอร์วิสต้องมีบริการต่างๆ ตามที่ กพท.กำหนด เช่น โหลดกระเป๋าฟรีไม่น้อยกว่า 15 กิโลกรัม อาหารและเครื่องดื่มจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้   ขณะที่สายการบินที่ไม่มีบริการดังกล่าวถือเป็นสายการบินโลว์คอสต์  แม้ว่าสายการบินจะมีบริการน้ำดื่มหรือขนมให้ผู้โดยสาร