พาณิชย์ ปลื้ม ขายข้าวให้โกตดิวัวร์ สําเร็จ

พาณิชย์ ปลื้ม ขายข้าวให้โกตดิวัวร์ สําเร็จ
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ทางอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และคณะ เดินทางไปเจรจาขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) กับรัฐบาลโกตดิวัวร์ หรือที่รู้จักกันในนามของประเทศไอวอรีโคสต์ ซึ่งตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกา ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา โดยการเจรจาถือว่าประสบความสำเร็จ ซึ่งทางโกตดิวัวร์ ตกลงซื้อข้าวจากประเทศไทย 240,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 145 ล้านเหรียญสหรัฐ กำหนดส่งมอบภายใน 6 เดือน นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้เสนอให้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในเรื่องของการค้าข้าวระหว่างกัน ในการนำเข้าข้าวจากประเทศไทย ในปริมาณไม่เกิน 1,000,000 ตันต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งประเทศไทย มีการจัดทำไว้กับหลายประเทศ และจะต้องมีการนำเสนอต่อประธานาธิบดี เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป หากสำเร็จ ประเทศไทยจะมีตลาดค้าข้าวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง