กบง. ลดเก็บดีเซล 30 สต. เข้ากองทุนฯ

กบง. ลดเก็บดีเซล 30 สต. เข้ากองทุนฯ
นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงาน หรือ กบง. มีมติให้ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับน้ำมันดีเซล ลง 30 สตางค์ต่อลิตร จากเดิมเรียกเก็บ 2.30 บาทต่อลิตร เหลือจัดเก็บ 2 บาทต่อลิตร โดยมีผลในวันพรุ่งนี้ ซึ่งจะช่วยให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล หน้าสถานีบริการน้ำมันไม่ปรับสูงขึ้นตามต้นทุนในตลาดโลก โดยราคายังคงอยู่ที่ 29.83 บาทต่อลิตร ทั้งนี้ การลดการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ในครั้งนี้ ส่งผลให้กองทุนฯ มีรายรับลดลง จากวันละ 192 ล้านบาท เหลือวันละ 175 ล้านบาท โดยฐานะกองทุนฯ ยังติดลบที่ 17,000 ล้านบาท