ณัฐวุฒิถกกก.ยางเล็งกำหนดราคาร่วม3ปท.

ณัฐวุฒิถกกก.ยางเล็งกำหนดราคาร่วม3ปท.
นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ได้หารือว่า วิกฤติยูโรโซน จะได้ส่งผลกระทบต่อราคายางพาราไทย ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทร่วมทุนยาง 3 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เห็นตรงกันว่าควรมีการกำหนดราคากลางร่วมกันเพื่อความเป็นเอกภาพ โดยจะนำมติเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เพื่อความชัดชัดเจนอก่อนไปหารือในที่ประชุม 3 ประเทศอีกครั้ง นอกจากนี้องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) ได้รายงานความคืบหน้า โครงการ 15,000 ล้านบาท ซึ่งยังมีข้อร้องเรียนว่า ยังมีข้อจำกัดเรื่องการขาดทุนอยู่ ทั้งนี้ หากราคายางยังน่าเป็นห่วง พร้อมจะเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบวงเงินสินเชื่อเพิ่ม เพื่อเติมเพื่อใช้ซื้อยางจากเกษตรกรทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการกำหนดกรอบการรับซื้อยางพาราไว้ที่บวก 3 บาท จากราคาเฉลี่ยในตลาดกลาง และรัฐบาลจะขยายตลาดยางพาราไปยังประเทศจีน ในรูปแบบรัฐต่อรัฐ หรือรัฐต่อเอกชน ซึ่งจะหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเดินทางไปเจรจากับประเทศจีน ในเรื่องนี้