พณ.เปิดโครงการกระตุ้นยอดซื้อกุ้งช่วยเกษตรกร

พณ.เปิดโครงการกระตุ้นยอดซื้อกุ้งช่วยเกษตรกร
นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิด โครงการความร่วมมือ ห้างเทสโก้โลตัส เพิ่มยอดซื้อกุ้งจากเกษตรกร เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งทางโลตัสจะมีการเพิ่มปริมาณการรับซื้อกุ้งจากเกษตรกรโดยตรง  รวมทั้ง สหกรณ์เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยคิดเป็นปริมาณซื้อรวม 12,000 ตัน มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  โดยประเทศที่ทางเทสโก้โลตัส จะมีการผลักดันการส่งออกกุ้งนั้น แบ่งเป็น 6 ตลาดหลักได้แก่ สหราชอาณาจักร ยุโรป จีน ไอร์แลนด์ เกาหลีใต้ และตุรกี  ซึ่งในปีที่ผ่านมาโลตัส ส่งออกไปกว่า 500 ตัน