ภูมิ เร่งเจรจา EU ให้สิทธิ GSP

ภูมิ เร่งเจรจา EU ให้สิทธิ GSP
นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอให้กลุ่มสหภาพยุโรป หรือ EU พิจารณาให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลากร หรือ GSP กับสินค้าไทย โดยเฉพาะสินค้ากุ้งต่อไปในปี 2556 นอกจากนี้ จะมีการหาช่องทางอื่น เช่น การเจรจา FTA ไทย EU เพื่อไม่ให้กระทบต่อการส่งออกโดยรวม ซึ่งในปีที่ผ่านมาสินค้ากุ้ง สามารถส่งออกได้กว่า 1,700 ล้านเหรียญสหรัฐ และในปีนี้ยังคงตั้งเป้าหมายการส่งออกสินค้ากุ้ง จะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 โดยคิดเป็นมูลค่ากว่า 1,800 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ภาพรวมของการส่งออกตลอดทั้งปี ยังคงมั่นใจว่า จะสามารถทำได้ร้อยละ 15 ตามเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์ ตั้งไว้