จรัมพร เร่ง รบ.-ธุรกิจ กระชับสัมพันธ์พม่า

จรัมพร เร่ง รบ.-ธุรกิจ กระชับสัมพันธ์พม่า
นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลต.) กล่าวว่า ภายหลังจากที่ สหรัฐและกลุ่มสหภาพยุโรป ได้ยกเลิมมาตรการคว่ำบาตรต่อประเทศพม่า ทำให้ พม่า ได้รับความสนใจด้านการลงทุนไปทั่วโลก เนื่องจากเป็นประเทศที่ยังมีทรัพยากรธรรมชาติเป็นจำนวนมาก และมีท่าเรือน้ำลึกทวาย ที่เป็นจุดเด่นระดับภูมิภาคในด้านคมนาคมขนส่ง ดังนั้น ภาครัฐและภาคธุรกิจของประเทศไทย จึงควรเร่งสานสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันให้มากขึ้น เนื่องจาก ประเทศไทย มีที่ตั้งใกล้เคียงกับประเทศพม่าและมีพื้นที่เชิงภูมิศาสตร์ที่สามารถเชื่อมต่อทั้ง 2 ประเทศ และเชื่อมต่อไปยัง 2 มหาสมุทรได้ โดยในส่วนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีการเข้าไปให้การช่วยเหลือและอบรมให้ความรู้ถึงแนวทางการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์แก่พม่า ที่จะมีขึ้นในอีก 3 ปีข้างหน้า