“น้ำมัน” เป็นเหตุให้ “การบินไทย” ขาดทุน 3 พันล้านบาท

“น้ำมัน” เป็นเหตุให้ “การบินไทย” ขาดทุน 3 พันล้านบาท

“น้ำมัน” เป็นเหตุให้ “การบินไทย” ขาดทุน 3 พันล้านบาท
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ว่า มีรายได้รวม 47,239 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่ค่าใช้จ่ายด้านราคาน้ำมันเครื่องบินเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ 3,086 ล้านบาท ขาดทุนต่ำกว่าปีก่อน 2,122 ล้านบาท คิดเป็น 40.7% ซึ่งผลประกอบการครึ่งปีแรกยังคงมีกำไรจากการดำเนินธุรกิจการบิน 1,028 ล้านบาท ดีขึ้นจากปี 2560 ถึง 41.8% และขาดทุนสุทธิ 349 ล้านบาท

นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูธุรกิจปี 2561 ต่อเนื่องมาจากไตรมาสก่อน เพื่อให้ผลการดำเนินงานมีกำไรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยในไตรมาสนี้ โดยบริษัทฯ ได้รับมอบเครื่องบินใหม่แบบแอร์บัส A350-900 เพิ่มอีก 1 ลำ เพื่อให้บริการในเส้นทางข้ามทวีปและเส้นทางภูมิภาค ทำให้มีจำนวนเครื่องบินที่ใช้ในการดำเนินงาน 105 ลำ ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) เพิ่มขึ้น 5.3% ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) เพิ่มขึ้น 1.6% อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) เฉลี่ย 75.8% ต่ำกว่าปีก่อนซึ่งเฉลี่ยที่ 78.5% และมีจำนวนผู้โดยสารที่ทำการขนส่งรวมทั้งสิ้น 5.90 ล้านคน ใกล้เคียงกับปีก่อน

อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 281,956 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 1,181 ล้านบาท คิดเป็น 0.4% หนี้สินรวม 250,635 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 1,873 ล้านบาท คิดเป็น 0.8% และส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 31,321 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 692 ล้านบาท คิดเป็น 2.2% ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากผลขาดทุนจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในช่วงหกเดือนแรกของปี 2561