บุญทรงคาดสัปดาห์หน้านายกฯลงนามคณะทำงานได้

บุญทรงคาดสัปดาห์หน้านายกฯลงนามคณะทำงานได้
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึง ความคืบหน้าการตั้งคณะทำงาน 5 ชุด หลังจาก ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลักดันการส่งออกของประเทศ ในปี 2555 ให้ขยายตัวตามเป้า ร้อยละ 15 ว่า ขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากแล้ว คาดว่า ภายในสัปดาห์หน้าสามารถแต่งตั้งในส่วนของบุคคล และเสนอ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายกรัฐมนตรี ลงนามแต่งตั้งได้ จากนั้นจะเริ่มทำงานได้ทันที แต่ทั้งนี้จากการประเมินภาพรวมการส่งออกสินค้าไทยไป 27 ประเทศสหภาพยุโรป ที่มีอยู่ประมาณร้อยละ 8-9 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด  พบผลกระทบน้อยมาก เช่น  ส่งออกไป สเปน  ไซปรัส  กรีซ  อิตาลี  โปรตุเกส มีผลกระทบประมาณร้อยละ 1 แต่อาจส่งผลกระทบมากในบางกลุ่มอุตสาหกรรมและรายสาขา เนื่องจาก กลุ่มยุโรป มีปัญหาหนี้สินทำให้มีการใช้จ่ายน้อยลง ส่งผลให้สินค้าฟุ่มเฟือย เสื้อผ้า แฟชั่น มียอดสั่งซื้อจากไทยในกลุ่มนี้ ลดลงอย่างเห็นได้ชัด นายบุญทรง กล่าวถึงเรื่องกรณีที่ สหภาพยุโรป (อียู) อยู่ระหว่างทบทวนการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) กับประเทศไทย และมีแนวโน้มสินค้าไทย 57 รายการ อาจจะถูกตัดสิทธิ์ จีเอสพี ว่า ทางกลุ่มยุโรปได้ให้สิทธิ์จีเอสพีกับประเทศที่กำลังพัฒนา โดยใช้ฐานรายได้ต่อหัวไม่เกินเกณฑ์ที่อียูกำหนด ประมาณ 3,700 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ซึ่งไทยมีรายได้ต่อหัวเกินเกณฑ์ที่อียูกำหนด  ทำให้ต่อไปประเทศไทย จะไม่ได้รับสิทธิ์ต่อไป ซึ่งการพิจารณาเพื่อทบทวนเรื่องดังกล่าวนี้ จะมีผลในปี 2557ฉะนั้น เหลือเวลาอีก 1 ปี จะเร่งเริ่มต้นเจรจาผลักดันให้คงสิทธิ์จีเอสพีให้เสร็จในปี 2556  แต่อย่างไรก็ ตามเชื่อว่า ไม่น่ามีปัญหา หากไทยหลุดจากการได้รับสิทธิ์ เพราะยังมีเขตการค้าเสรี (FTA) กับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอื่น ๆ รองรับอยู่