ธนินท์ชี้การเมืองต้องปรองดองหนุน ศก.โต

ธนินท์ชี้การเมืองต้องปรองดองหนุน ศก.โต
นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CP กล่าวปาฐกถาพิเศษ พลังจีนขับเคลื่อนโลก ในงานหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ก้าวสู่ปีที่ 36 ว่า การมีผู้นำที่เสียสละของประเทศจีน จะทำให้ประเทศจีน เป็นประเทศที่เข้มแข็ง และเหมาะแก่การลงทุน ซึ่งในปีหน้า ประเทศจีนจะมีนโยบายในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อย เข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจจีน ขยายตัวแบบก้าวกระโดด ในขณะที่ รัฐบาลไทย จะต้องมีนโยบายด้านการลงทุนที่ชัดเจน เพื่อให้ภาคเอกชนสามารถลงทุนและแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ การเมืองภายในประเทศ จะต้องมีเสถียรภาพปรองดอง และรู้จักเสียสละ ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัวได้"ต้องเข้าไปในช่วงที่รัฐบาลจีน มีนโยบายสนับสนุน ไม่ใช่เข้าไปในช่วงที่รัฐบาล ยังไม่มีนโยบายชัด เราก็เข้าไปสู้ไม่ได้หรอกครับ"นอกจากนี้ นายธนินท์ ยังกล่าวด้วยว่า อนาคตประเทศที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก นอกจาก ประเทศจีน แล้ว อินเดียจะเป็นอีก 1 ประเทศ ที่น่าจับตามอง นักลงทุนไทยจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม ทั้งข้อมูลบุคลากรและเงินลงทุนนายธนินท์ ยังเปิดเผยว่า วิกฤติเศรษฐกิจในสหภาพยุโรป หรือ EU ในขณะนี้ เชื่อว่ายังไม่ถึงจุดต่ำสุด เพราะมีโอกาสที่เศรษฐกิจของ EU จะดิ่งลงได้อีก ซึ่งการแก้ไขมองว่า ไม่ควรแก้ไขด้วยการรัดเข็มขัด เพราะจะทำให้ไม่มีเม็ดเงินหมุนเวียน เศรษฐกิจไม่สามารถขยายตัวและฟื้นตัวได้ แต่ควรยืดเวลาในการชำระหนี้เพื่อให้โอกาสประเทศต่างๆ ใช้มาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งตนมองว่า การแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน แก้ไขแบบนักการเงินมากเกินไปนอกจากนี้ นายธนินท์ ยังกล่าวด้วยว่า เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในสหภาพยุโรปจะเกิดการไหลเข้าของเงินทุนมาลงทุนในเอเชียมากขึ้น รวมทั้งประเทศไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจับตาอย่างใกล้ชิด