พณ. หนุนภาคธุรกิจ ลงทุนในกลุ่มนอร์ดิก

พณ. หนุนภาคธุรกิจ ลงทุนในกลุ่มนอร์ดิก
นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากรายงานการเจาะตลาดการค้าในภูมิภาคยุโรป ของกลุ่มประเทศนอร์ดิก ซึ่งประกอบไปด้วย เดนมาร์ก สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ และไอร์แลนด์ โดยมี 2 ประเทศที่ไม่ใช้เงินสกุลยูโร คือ เดนมาร์ก กับ สวีเดน ทำให้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤติหนี้ยูโรโซนไม่มากนัก และยังมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีความสนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในเอเชียรวมทั้งประเทศไทย เป็นโอกาสที่ดีของนักลงทุนไทย ที่ได้พัฒนาความร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุนกับกลุ่มประเทศดังกล่าว ทั้งอุตสาหกรรมสื่อสารและโทรคมนาคม พลังงานสีเขียว และอุตสาหกรรมเหมืองแร่ นอกจากนี้ กลุ่มประเทศดังกล่าว ยังเป็นประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก และนิยมจับจ่ายใช้สอยมากกว่าการออม จึงเป็นดอกาสในการส่งออกสินค้าของไทย โดยเฉพาะสินค้าอาหาร สินค้าเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภค