นักวิชาการ ม.รังสิตชี้ปัญหาEUฉุด ศก.ไทย

นักวิชาการ ม.รังสิตชี้ปัญหาEUฉุด ศก.ไทย
นายอนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า วิกฤติหนี้ที่เกิดขึ้นในสหภาพยุโรป (EU) ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทย อย่างแน่นอน อีกทั้งยังมีความเสี่ยงจากปัจจัยการเมืองในประเทศ จึงคาดการณ์ว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปีนี้ จะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 5 - 5.5 ลดลงจากคาดการณ์เดิม ว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 5.8 - 6.5 โดยมีอัตราเงินเฟ้อขยายตัวร้อยละ 3 - 3.5 และการส่งออก ขยายตัวได้เพียงร้อยละ 7 - 8 เนื่องจากมองว่าภาคการส่งออกจะได้รับผลกระทบจากสภาพคล่องในระบบการเงินของ EU ทำให้ธนาคารในยูโรโซน ให้วงเงินเครดิตกับผู้นำเข้าสินค้าไทยลดลง ดังนั้น รัฐบาลจึงควรมีมาตรการพิเศษ ดูแลผู้ส่งออกและนำเข้า โดยผ่านธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ เอ็กซิมแบงก์ เน้นการช่วยเหลือด้านสภาพคล่อง และเครดิตกับนักธุรกิจเป็นหลัก