ร.ฟ.ท.เตรียมพัฒนาพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร

ร.ฟ.ท.เตรียมพัฒนาพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร
ดร.ชาตรี โสภณบรรณารักษ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการค้าตลาดนัดจตุจักร เปิดเผย ภายหลังจากการหารือร่วมกับนายชำนิ โลหชิตรานนท์ ประธานกรรมการบริษัท TAM เมเนจเม้นท์ 2011 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ ร.ฟ.ท. ที่จะเข้ามาบริหารงานสวนจตุจักร แทน การรถไฟฯ ว่า บริษัทลูก ก็ได้มีแผนที่จะพัฒนาสวนจตุจักร อาทิ พื้นทางเดินที่จะมีการทำเป็นพื้นคอนกรีต สร้างกันสาด ทำซุ้มประตูใหม่ ปรับภูมิทัศน์ที่บริเวณหอนาฬิกา เป็นต้น และแผนการพัฒนาดังกล่าวนั้นยังคงเอกลักษณ์ความเป็นสวนจตุจักร อีกทั้งจะมีการจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ และการส่งเสริมการขายด้วย ซึ่งทางสมาคมเห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว และการที่บริษัทลูกดังกล่าว จะดำเนินการใดๆ ได้นั้น จะต้องผ่านความเห็นชอบจากการรถไฟฯ ก่อนทุกครั้งอย่างไรก็ตาม นายกสมาคมผู้ประกอบการค้าตลาดนัดสวนจตุจักร กล่าวด้วยว่า เรื่องสัญญาเช่า ที่ทางสมาคมได้ยื่นหนังสือขอขยายสัญญาเช่าจาก 2 ปี เป็น 30 ปี นั้น เรื่องดังกล่าว มีความเป็นไปได้แค่ 10 ปี แต่ทั้งนี้ จะต้องรอผลจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการรถไฟฯ อีกครั้ง