อุตฯ ยัน ไม่มีอำนาจสั่งย้ายโรงกลั่นบางจาก

อุตฯ ยัน ไม่มีอำนาจสั่งย้ายโรงกลั่นบางจาก
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ไม่มีอำนาจสั่งย้ายโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ออกจากพื้นที่ ซึ่งเป็นเรื่องของทางโรงกลั่น ที่จะพิจารณาความเหมาะสมเอง โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงกลั่นกับชุมชนในพื้นที่ ไม่ว่าโรงกลั่น หรือชุมชน จะมีการก่อตั้งขึ้ก่อนหรือหลังก็ตาม ส่วนกรณีเสนอให้มีการจัดตั้งพื้นที่กันชนระหว่างโรงกลั่นกับชุมชนนั้น เป็นเรื่องที่จะต้องนำมาหารือร่วมกันต่อไป โดยมองว่า การสร้างพื้นที่กันชน ทำได้ง่ายกว่าการย้ายโรงกลั่นออกจากพื้นที่ และหากจะต้องก่อสร้างขึ้นเป็นงบประมาณของทางโรงกลั่น นอกจากนี้ ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้สั่งการให้โรงงานอุตสาหกรรม ไปทบทวนการยกร่างแผนฉุกเฉินประเมินความเสี่ยงโรงงานอุตสาหกรรม ให้มีความเข้มข้นมากขึ้น จากที่มีการซ้อมแผนความเสี่ยงปีละครั้ง เป็นปีละ 2 ครั้ง สำหรับโรงงานที่มีความเสี่ยงให้มีความปลอดภัยมากขึ้น โดยคาดว่ากฎหมายดังกล่าว จะแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน