ปิดตลาดหุ้นปรับขึ้น7.65จุดปิด1,201.80จุด

ปิดตลาดหุ้นปรับขึ้น7.65จุดปิด1,201.80จุด
ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ของธนาคารกสิกรไทย ล่าสุด เมื่อเวลา 14.03 น. มีดังนี้ ดอลลาร์สหรัฐฯ รับซื้อที่ 30.35 บาท ขายออก 31.77 บาท