กิตติรัตน์ยันไม่ลดหย่อนภาษีเอกชนลงทุนตปท.

กิตติรัตน์ยันไม่ลดหย่อนภาษีเอกชนลงทุนตปท.
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวยืนยันว่า กระทรวงการคลัง จะไม่มีการลดหย่อนภาษีในส่วนที่รายได้ภาคเอกชนไทย เข้าไปประกอบกิจการในต่างประเทศ และส่งเงินกลับมายังประเทศไทย เนื่องจาก มองว่า บริษัทขนาดใหญ่ที่มีบริษัทลูกได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่แล้วก่อนหน้านี้ จึงไม่มีความจำเป็นในการต้องลดหย่อนภาษีเงินได้เข้าประเทศ ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้น จะเป็นการส่งเสริมให้บริษัทในประเทศไทย หันไปลงทุนในต่างประเทศ เพราะเสียภาษีน้อยกว่าการประกอบธุรกิจภายในประเทศ และจะเป็นการทำให้รัฐสูญเสียรายได้