เป็นมากกว่าทอง! "ซิตี้โกลด์" เน้นบริการ 4 ด้าน พร้อมเปิดตัว "สู่ขวัญ" แบรนด์แอมบาสเดอร์

เป็นมากกว่าทอง! "ซิตี้โกลด์" เน้นบริการ 4 ด้าน พร้อมเปิดตัว "สู่ขวัญ" แบรนด์แอมบาสเดอร์

เป็นมากกว่าทอง! "ซิตี้โกลด์" เน้นบริการ 4 ด้าน พร้อมเปิดตัว "สู่ขวัญ" แบรนด์แอมบาสเดอร์

ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย เผย 4 บริการสำหรับกลุ่มลูกค้าซิตี้โกลด์ อันประกอบไปด้วย Advisory หรือ การให้คำปรึกษาในด้านการลงทุน Insights หรือการให้ข้อมูลเชิงลึกจากนักวิเคราะห์ซิตี้ Team หรือการให้บริการโดยมีที่ปรึกษาด้านการลงทุนและผู้จัดการดูแลบัญชี และ Privileges and Offers หรือสิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับลูกค้า ซิตี้โกลด์ ซึ่งเป็นเสมือนเครื่องมือในการบริหารการลงทุนและสร้างความมั่งคั่ง สามารถตอบโจทย์การลงทุนครอบคลุมทั่วโลกได้มากที่สุดและล้ำสมัยที่สุดสำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์

พร้อมกันนี้ยังมีไฮไลท์เปิดตัว ซิตี้โกลด์แบรนด์แอมบาสเดอร์ ของประเทศไทย นั่นคือ สู่ขวัญ บูลกุล ซึ่งมีทั้งไลฟ์สไตล์และคาแรคเตอร์ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และสะท้อนความเป็น ซิตี้โกลด์ ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ซิตี้แบงก์คาดหวังว่าจะสามารถขยายฐานลูกค้าซิตี้โกลด์ในประเทศไทยให้ได้ 25% ภายในปีนี้

นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย กล่าวว่า ธนาคารซิตี้แบงก์ มีการให้บริการกลุ่มลูกค้ารายย่อยในประเทศไทยมามากกว่า 50 ปี ประกอบไปด้วย การให้บริการด้านบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และเงินฝากและการลงทุน โดยหนึ่งในบริการที่โดดเด่น คือ ซิตี้โกลด์ บริการการบริหารความมั่งคั่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มุ่งเน้นการจัดการความมั่งคั่งอย่างชาญฉลาด ผ่านประสบการณ์การดูแลพอร์ตจากทีมที่ปรึกษาด้านการลงทุนและผู้จัดการดูแลบัญชี

นอกจากนี้ ซิตี้แบงก์ ยังได้ออกแบบบริการย่อยผ่านบริการแบบดิจิทัลต่างๆ อาทิ ระบบโทเทิล เวลธ์ แอดไวเซอร์ (Total Wealth Advisor) ซึ่งช่วยในการตั้งเป้าหมายในการลงทุน ระบบซิตี้ ฟันด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ (Citi Fund Explorer) ช่วยในการดูข้อมูลการลงทุน ฯลฯ ทั้งนี้ ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าของซิตี้โกลด์มีความหลากหลายมากขึ้นในด้านต่างๆ อาทิ อายุโดยเฉลี่ยลดลงกว่าเดิม ต้องการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ซิตี้แบงก์ ยังคงมุ่งเน้นในด้านการนำนวตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองให้ทันและตรงความต้องการของลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ที่มีเพิ่มมากขึ้น

ด้าน นายดอน จรรย์ศุภรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย กล่าวว่า 4 บริการบริหารความมั่งคั่งล่าสุดจากซิตี้โกลด์ เป็นเสมือนเครื่องมือในการสร้างความมั่งคั่ง (Wealth Management Solution) ให้แก่ลูกค้าซิตี้โกลด์ โดยสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือระดับโลก ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในการเข้าถึงการลงทุนทั่วโลกและเป้าหมายต่างๆ ในการบริหารการลงทุนของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมในปี 2561 โดยมีกลยุทธ์หลัก คือ 4 บริการล่าสุด ดังนี้

  1. Advisory คือการให้คำปรึกษาในด้านการลงทุน โดยเน้นตามเป้าหมาย และความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละบุคคล ผ่านเครื่องมือหรือพนักงานที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด อาทิเช่น Total Wealth Advisor เครื่องมือวางแผนทางการเงินตามเป้าหมาย Citgold Diversification Index ตัวชี้วัดระดับการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถเห็นพอร์ตการลงทุนแบบภาพรวม และมั่นใจได้ว่าการลงทุนมีการกระจายความเสี่ยงอย่างดีที่สุดครอบคลุมสินทรัพย์ทุกประเภท โดยซิตี้โกลด์ ให้ลูกค้าเข้าถึงประสบการณ์การลงทุนระดับโลก ด้วยกองทุนรวมทั้งในประเทศและต่างประเทศจาก 16 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำ รวมทั้งตราสารหนี้ของ 50 บริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงและมีอันดับความน่าเชื่อถือสูงจากทั่วโลก
  2. Insights คือการให้ข้อมูลเชิงลึก ข้อมูลวิเคราะห์ตลาดที่ประมวลโดยนักวิเคราะห์ซิตี้ ที่มีอยู่มากกว่า 400 คนทั่วโลก
  3. Team คือการให้บริการโดยมีทั้งที่ปรึกษาด้านการลงทุนหรือ Investment Consultant  รวมถึงเจ้าหน้าที่ดูแลบัญชีหรือ Relationship Manager สำหรับลูกค้าแต่ละบุคคล ที่ต้องจบหลักสูตรจากมหาวิทยาลัย Wharton มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านการพัฒนาบุคคลเพื่อมาเป็นนักลงทุน
  4. Privileges and Offers คือสิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ ลูกค้าที่มีเงินฝากและเงินลงทุนตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปจะได้รับการเชิญให้เป็นสมาชิกบัตร Citi Prestige โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปี รวมถึงสิทธิพิเศษด้านการเดินทาง เช่น การเป็นสมาชิก Marriott Club Card รวมถึงสิทธิประโยชน์ด้านการเดินทางอื่นๆ เช่น บริการรถลีมูซีน ในกว่า 30 เมืองในอเมริกาและยุโรป อีกด้วย

นอกจากนั้น ลูกค้าซิตี้โกลด์จะได้รับอภิสิทธิ์คงสถานะซิตี้โกลด์ทั่วโลก ได้รับบริการต่างๆ และการต้อนรับที่อบอุ่นจากศูนย์บริการซิตี้โกลด์ทั่วทุกภูมิภาคของโลก เช่นเดียวกับที่ได้รับในประเทศไทย โดยลูกค้าสามารถใช้บริการเครือข่ายของซิตี้แบงก์ ไม่ว่าจะเป็น สาขาธนาคารฯ เครื่อง ATM หรือ ซิตี้โกลด์ออนไลน์ ได้ทั่วทุกมุมโลก

ทั้งนี้ ลูกค้าซิตี้โกลด์ ยังได้สิทธิพิเศษรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน สูงสุด 2% ต่อปี ในการลงทุนกับผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ (Bundle) กับการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย อัตราการเติบโตของนักลงทุนมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นเป้าหมายในการขยายฐานลูกค้า ซิตี้โกลด์ ในประเทศไทย คือ 25% ภายในปี 2561 นี้

นายดอน  กล่าวต่อว่า ล่าสุด ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ได้เปิดตัว ซิตี้โกลด์แบรนด์แอมบาสเดอร์ ของประเทศไทย คือ สู่ขวัญ บูลกุล ผู้ที่มีภาพลักษณ์และไลฟ์สไตล์โดเด่น โดยเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จทั้งการงานและครอบครัว ในวัยที่ยังไม่มาก ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้ชายและผู้หญิงยุคใหม่ที่ประสบความสำเร็จ และมีเวลาจำกัด ที่ต้องการหามืออาชีพที่แท้จริงมาบริหารจัดการพอร์ตให้มีความมั่งคั่งและมั่นคงขึ้นไปอีก โดยคาดว่า ซิตี้โกลด์แบรนด์แอมบาสเดอร์ จะสามารถสื่อสารเนื้อหาของ ซิตี้โกลด์ คือลูกค้าที่ผสมผสานความชาญฉลาดในการบริหารความมั่งคั่งผ่านการลงทุนที่มีประสิทธิภาพระดับโลกและกับสิทธิพิเศษที่เหนือระดับ

ขณะที่ นางสู่ขวัญ บูลกุล ให้ข้อมูลว่า ตนเองผูกพันกับ ซิตี้โกลด์ มาตั้งแต่เด็ก เนื่องจากคุณพ่อเป็นหนึ่งในผู้ใช้บริการ แล้วก็ยังส่งต่อมาจนถึงตอนที่ออกเดตครั้งแรกกับสามี (โชค บูลกุล) ซึ่งก็จำได้ดีว่าสามีต้องมาทำธุระที่ ซิตี้โกลด์ ก่อน

อดีตพิธึกรข่าวชื่อดังยังเปิดเผยถึงหลักคิดส่วนตัวอีกด้วยว่า ใช้หลัก 40/80 ในการดำเนินชีวิต หมายถึง ในช่วงวัย 40 ปีแรก เป็นช่วงเรียนรู้ มุ่งมั่น ผลักดันตนเองอย่างเต็มที่เพื่อให้ประสบความสำเร็จ หลังจากนั้นเมื่อคิดจากค่าเฉลี่ยว่าคนเราน่าจะมีอายุอยู่ได้ถึง 80 ปี เพราะฉะนั้นช่วงที่เหลืออีก 40 ปีต่อจากนั้นจะต้องมีวิธีบริหารจัดการทางการเงิน เพื่อให้มีอิสรภาพและเพื่อดูแลตนเองและครอบครัวให้สามารถมีชีวิตที่มั่นคง รวมทั้งสามารถที่จะออกแบบชีวิตได้ตรงกับไลฟ์สไตล์ที่เราเป็น

นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ตนเองเลือกให้ ซิตี้โกลด์ ดูแลอนาคตทางการเงินให้ เพราะมั่นใจในความเป็นสถาบันการเงินระดับโลก รวมทั้งบริการต่างๆ จากทีมงานมืออาชีพ

 

เกี่ยวกับ “ซิตี้โกลด์”

ซิตี้โกลด์ คือ บริการบริหารความมั่งคั่ง สำหรับผู้ที่มียอดรวมเงินฝาก หรือเงินลงทุนกับซิตี้แบงก์ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริการต่างๆ จะถูกคัดสรรให้เหมาะกับเป้าหมายและความต้องการของลูกค้าเป็นพิเศษ ตั้งแต่การวางแผนเป้าหมายการลงทุน ไปจนถึงการคัดสรรผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม รวมไปถึงการนำข่าวสารเศรษฐกิจและโอกาสการลงทุนมารวมไว้ เพื่อให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจวางแผนการลงทุนได้อย่างแม่นยำ

โดยจุดเด่นของซิตี้โกลด์ คือนอกจากการลงทุนในประเทศแล้ว ลูกค้าสามารถลงทุนในต่างประเทศได้อย่างครอบคลุมทั่วโลก นอกจากนี้ ซิตี้โกลด์ยังให้เอกสิทธิ์เหนือระดับ ทั้งทางด้านการใช้ชีวิต การท่องเที่ยว และการทำธุรกรรมทางธนาคารจากทั่วทุกมุมโลก ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.citibank.co.th/citigold

อัลบั้มภาพ 7 ภาพ

อัลบั้มภาพ 7 ภาพ ของ เป็นมากกว่าทอง! "ซิตี้โกลด์" เน้นบริการ 4 ด้าน พร้อมเปิดตัว "สู่ขวัญ" แบรนด์แอมบาสเดอร์