กสิกรชี้โครงสร้างศก.ไทยแกร่งห่างไกลฟองสบู่

กสิกรชี้โครงสร้างศก.ไทยแกร่งห่างไกลฟองสบู่
บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า ท่ามกลางภาวะการเร่งตัวขึ้น ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีส่วนหนุนให้การปล่อยสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ เพิ่มขึ้นในอัตราเร่งเหนือการเติบโตของจีดีพี จึงทำให้หลายฝ่ายเริ่มจะแสดงความวิตกมากขึ้นต่อความเสี่ยงฟองสบู่ที่อาจก่อตัวขึ้น  อย่างไรก็ตาม ด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจและการเงินที่แตกต่างไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นการปรับระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นกลไกสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ และการที่ธุรกิจไทยหันมาพึ่งพิงแหล่งเงินทุนในประเทศมากขึ้น ในท่ามกลางพื้นฐานทางเศรษฐกิจและการเงินที่เข้มแข็งกว่าเดิมมาก ดังนั้นจึงน่าจะลดโอกาสเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยวิกฤติปี 2540 ลงอย่างมีนัยสำคัญ   นอกจากนี้ การสำรวจสัดส่วนสินเชื่อรวม และสินเชื่อที่เกี่ยวพันกับภาคอสังหาริมทรัพย์ต่อจีดีพี พบว่า ยังต่ำกว่าช่วงวิกฤติปี 2540 ซึ่งเมื่อผนวกกับการยกมาตรฐานการกำกับดูแลสถาบันการเงินไทย นโยบายการกำกับ ดูแลในเชิงรุกมากขึ้น และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง และการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ ในมิติต่างๆ ก็คาดว่าจะทำให้ความเสี่ยงจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการปล่อยสินเชื่อนี้ได้รับการดูแลอย่างรัดกุม และไม่น่าจะเป็นชนวนที่ส่งผลกระทบต่อเส้นทางการฟื้นตัวในปี 2555 และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไทย  แต่ทั้งนี้ ก็คงต้องอยู่ภายใต้การติดตาม และตรวจสอบความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด จากทางการ และสถาบันการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าสัญญาณเสี่ยงในระดับจุลภาค หรือในบางภาคส่วน อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ และไม่ย้อนกลับมาเพิ่มความเสี่ยงให้กับภาพรวมเศรษฐกิจในที่สุด